Saturday, August 29, 2009

19. UNIVERSITI MALAYA 1980

wan nazarie semasa ikrar siswa baru


wan nazarie semasa minggu orientasi kolej kedua


wan nazarie dan rakan kolej kedua


wan nazarie dan rakan di blok kolej kedua


wan nazarie dan rakan di blok kolek kedua


wan nazarie semasa jualan hari terbuka kolej kedua


wan nazarie bersama siswa kolej kedua


wan nazarie semasa di dewan makan kolej kedua


wan nazarie dan siswa kolej kedua


wan nazarie dan rakan kolej kedua


wan nazarie dan rakan dikir barat di kolej keduaNo comments: